Klantenservice

Klantenservice

Privacyverklaring Citroen - Air B.V.

Deze privacyverklaring ziet toe op alle privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens die Citroen - Air B.V. verwerkt. Citroen - Air B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30185015. Citroen - Air B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Citroen - Air B.V. verwerkt persoonsgegevens, doordat u deze gegevens aan ons geeft of doordat wij deze gegevens van een ander ontvangen. U geeft ons uw persoonsgegevens door op het moment dat u ons belt, een brief stuurt, een e-mail stuurt, een WhatsAppbericht stuurt, een chatbericht stuurt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier op de website invult, onze website bezoekt of van onze webwinkel gebruik maakt. Wij ontvangen van een ander uw gegevens, op het moment dat wij kijken in het handelsregister, in openbare bronnen, op social media, etc. Ook ontvangen wij soms uw persoonsgegevens via een ander. Zo kan uw werkgever of een leverancier ons deze gegevens geven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Geslacht voor de aanhef (heer/mevrouw)
 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (enkel bij sollicitatie)
 • Geboorteplaats (enkel bij sollicitatie)
 • Bankrekeningnummer
 • Btw-nummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Gegevens over uw betalingsgedrag
 • Eerdere bestellingen
 • IP-adres

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

 • Voor ons relatiebeheer en communicatie
 • Ter voorbereiding van het afsluiten van een overeenkomst
 • Om een overeenkomst met u (goed) te kunnen uitvoeren
 • Om uw sollicitatie af te handelen
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en * diensten ten behoeve van deze bestelling
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden
 • Om u (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses
 • In onze rol als werkgever (als u bij ons in dienst bent)
 • Om een deugdelijke administratie te kunnen voeren
 • Om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen

Wij beperken het gebruik van deze persoonsgegevens zoveel mogelijk. Dit houdt in dat wij alleen die gegevens gebruiken die voor het specifieke doel nodig zijn.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Na inschrijving ontvangt u maandelijks een e-mail met informatie over ons bedrijf en over onze branche. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt zich ook afmelden door ons te bellen of een bericht te sturen. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Wij versturen u alleen een nieuwsbrief als u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat:

 • U ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een of meer specifieke doelen te verwerken. Dit geldt voor het toesturen van een nieuwsbrief.
 • Deze gegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u te kunnen sluiten of om een overeenkomst met u (goed) te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor alle dienstverlening die Citroen - Air B.V. voor haar klanten verzorgt. Hierbij kunt u denken aan de overeenkomsten met leveranciers, de arbeidscontracten met ons personeel en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is. Onder noodzakelijke bedrijfsvoering verstaan wij zaken zoals de personeels- en financiële administratie, incasso en ICT-processen.
 • Wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit gerechtvaardigd belang geldt in het geval van direct marketing, relatiebeheer en van het genereren van statistieken over het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.
 • Wij een wettelijke verplichting naleven. Zo zijn wij verplicht om de gegevens van onze medewerkers aan de Belastingdienst te verstrekken.

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te geven?

Uw persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. Zonder uw persoonsgegevens, kunnen en mogen wij geen overeenkomst met u sluiten. Wij vragen enkel de noodzakelijke gegevens, niet meer.
Als wij al een overeenkomst met u hebben gesloten of als u een offerte aanvaardt, dan kan het zijn dat wij voor de goede uitvoering van de overeenkomst meer persoonsgegevens van u nodig hebben. Indien u deze gegevens niet verstrekt, dan kunnen wij de overeenkomst (niet) goed uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Citroen - Air B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Vanaf het moment dat dit doel door ons niet meer wordt gerealiseerd, dan verwijderen wij uw gegevens na maximaal een jaar. Dit is slechts anders in het geval u zich afmeldt voor een nieuwsbrief en/of wij een overeenkomst met u hebben gesloten.
Indien u zich afmeldt voor een nieuwsbrief, dan verwijderen wij uw e-mailadres binnen een maand na ontvangst van de afmelding.
Als wij een overeenkomst met u hebben gesloten dan hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn begint te lopen nadat de overeenkomst is afgelopen. Indien u bij ons een bestelling heeft geplaatst, dan begint de termijn te lopen nadat de bestelling is afgerond. De termijn van zeven jaar is de fiscale bewaarplicht.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij zijn op grond van onze algemene voorwaarden gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen om onze dienstverlening goed te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan een bezorgdienst om uw bestelling te laten bezorgen. Wij delen niet meer gegevens dan de ander nodig heeft om zijn dienstverlening goed te kunnen laten verlopen. Wij kunnen (een deel van) uw gegevens verstrekken aan onder meer:

 • Betaaldienstverleners (zoals banken)
 • Bezorgdiensten (zoals DPD)
 • Administratieve diensten (zoals accountants en boekhouders)
 • Externe leveranciers op het gebied van ICT (zoals IT-providers en hostingbedrijf)
 • Intrum Justitia
 • Kiyoh
 • Een vertegenwoordiger van Citroen - Air B.V. in Tsjechië
 • Externe cloudopslagdiensten (zoals iCloud, Google Drive en Dropbox)
 • MailChimp (voor het versturen van nieuwsbrieven)
 • Softwareleveranciers (zoals online boekhoudprogramma)
 • Overheidsinstellingen (zoals de Belastingdienst)

Indien een andere partij uw persoonsgegevens verwerkt als een gegevensverwerker van Citroen - Air B.V., dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met die andere partij. Met een verwerkersovereenkomst willen wij zoveel mogelijk uw persoonsgegevens beschermen.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan anderen. Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Worden er persoonsgegevens aan landen buiten de Europa gegeven?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie.

Uw persoonsgegevens die wij via een ander ontvangen

Soms ontvangen wij via een ander uw gegevens, doordat wij kijken in het handelsregister, in openbare bronnen of op social media. Het kan zijn dat wij persoonsgegevens via een leverancier ontvangen. Soms wordt een leveranciers rechtstreeks gebeld door een klant. De leverancier geeft dan de naam en het telefoonnummer aan ons door, zodat wij contact kunnen opnemen met deze klant.

Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien,
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of te wissen,
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en
 • Uw persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Toestemming persoonsgegevens te verwerken

Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Wij verwijderen in dat geval uw gegevens (voor zover dit mogelijk is binnen de wet).

Klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens

Heeft u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons? Dan ontvangen wij uw klacht graag, zodat wij deze klacht kunnen oplossen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website: cookies

Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten uw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en informatie over uw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden met pagina’s van onze website meegestuurd en op uw apparaat opgeslagen.

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Algemene bezoekgegevens zijn onder meer: meest bezochte pagina’s en hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we onze website verder verbeteren. Ook gebruiken wij cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. De cookies staan op uw apparaat en niet bij ons.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Smartsupp
Citroen - Air B.V. maakt gebruik van Smartsupp live chat. Indien u informatie invoert in het chatgesprek of in een pre-chat-formulier voordat het gesprek begint, dan wordt deze informatie ook opgeslagen op Smartsupp-servers. Citroen - Air B.V. kan uw persoonsgegevens bekijken en verwerken die zijn verzameld via de live chat van Smartsupp die op zijn website is geplaatst. Technische informatie: tijdens het gebruik van Smartsupp live chat, kunnen bepaalde technische gegevens over bezoekers worden verzameld door Smartsupp, bijv. IP-adres, type en versie van browser, type en versie van besturingssysteem, geschatte locatie etc. Technische informatie die is opgeslagen in cookie-bestanden wordt uitsluitend gebruikt om de Smartsupp-services naar behoren te laten functioneren.

YouTube
Onze website maakt gebruik van YouTube voor het weergeven van video’s. YouTube kan cookies op uw apparaat plaatsen wanneer u video’s kijkt. Wij hebben geen controle over deze cookies (third-party cookies). Meer informatie over cookies van YouTube vindt u op de volgende website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Het gebruik van social media

Onze website maakt gebruik van de social media knoppen Twitter, YouTube en LinkedIn. Deze knoppen bevatten een link om webpagina’s te kunnen delen, te promoten of die u doorsturen naar ons bedrijfsaccount. Door het klikken op een knop, stuurt u persoonsgegevens door naar deze social media. Citroen - Air B.V. houdt geen toezicht op deze social media. Citroen - Air B.V. kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van uw gegevens door deze social media. Het gebruik van deze social media is voor uw eigen risico. Wij adviseren u eerst het privacy beleid van deze social media te lezen, voordat u op een knop klikt. Het privacy beleid vindt u hier:

Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Citroen - Air B.V. biedt op de website een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door eenieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via onderstaande contactgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Zo zijn de apparaten die toegang kunnen verschaffen tot de persoonsgegevens beveiligd met sterke wachtwoorden en met beveiligingssoftware. Onze medewerkers hebben geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie. Met onze medewerkers hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten. Onze medewerkers zijn ook geïnformeerd over het belang om uw persoonsgegevens te beschermen.
Indien een andere partij uw persoonsgegevens verwerkt in onze opdracht, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst. Met een verwerkersovereenkomst willen wij zoveel mogelijk uw persoonsgegevens beschermen.
Ook maken wij gebruik van een VPN-verbinding en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat (herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met https://). Onze data wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie.

Contactgegevens

Citroen - Air B.V.
Contactpersoon dhr. B. de Geus
Postbus 413
3900 AK Veenendaal

0318-59 29 30
info@citroenair.nl

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, uw bezwaar om uw persoonsgegeven te verwerken en uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken, kenbaar maken via een van deze contactgegevens. Uw verzoek wordt binnen een maand verwerkt. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.

Aanpassen privacyverklaring

Citroen - Air B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring staat op onze website.