Nooddouche: Een stap naar veiliger werken

Design 12 september 2023 CitroenAir NL

Wat is een nooddouche?

Een nooddouche is een veiligheidsvoorziening die wordt gebruikt om werknemers te decontamineren in geval van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het bestaat uit een douchekop en een waterreservoir, vaak geïntegreerd in een speciaal ontworpen behuizing. Het belangrijkste doel van een nooddouche is om snel en overvloedig water te leveren aan een persoon die is blootgesteld aan chemicaliën, om de stoffen van hun lichaam te spoelen en verdere schade te voorkomen.

Waarom zijn nooddouches belangrijk?

 1. Onmiddellijke respons bij ongelukken: In industriële omgevingen kunnen ongelukken snel gebeuren. Chemicaliën kunnen worden gemorst, leidingen kunnen lekken, en werknemers kunnen per ongeluk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Een nooddouche biedt een onmiddellijke manier om te reageren op dergelijke noodsituaties.
 2. Minimaliseert schade: Het snel spoelen van chemicaliën van de huid kan de ernstige schade verminderen die anders zou kunnen optreden. Minuten kunnen het verschil maken tussen een kleine irritatie en een ernstige verwonding.
 3. Voldoen aan veiligheidsvoorschriften: In veel industrieën zijn nooddouches wettelijk verplicht, vooral daar waar werknemers worden blootgesteld aan potentieel gevaarlijke stoffen. Het niet hebben van een nooddouche kan leiden tot boetes en juridische aansprakelijkheid.
 4. Zorgt voor gemoedsrust: Voor werknemers is het weten dat er nooddouches beschikbaar zijn, geruststellend. Het creëert een gevoel van veiligheid en welzijn op de werkplek.

Soorten nooddouches

Er zijn verschillende soorten nooddouches beschikbaar, elk ontworpen voor specifieke toepassingen:

 1. Oogdouches: Deze nooddouches zijn specifiek ontworpen om de ogen te spoelen in geval van oogblootstelling aan chemicaliën. Ze bevatten meestal een zachte stroom water om de ogen voorzichtig te spoelen zonder verdere schade te veroorzaken.
 2. Volledige lichaamsdouches: Deze nooddouches zijn ontworpen om het volledige lichaam te spoelen en zijn ideaal voor situaties waarin de blootstelling aan chemicaliën het hele lichaam betreft. Ze leveren een overvloedige stroom water om de chemicaliën snel weg te spoelen.
 3. Combinatiedouches: Deze nooddouches combineren zowel oogdouches als volledige lichaamsdouches in één eenheid, waardoor werknemers een volledige decontaminatie kunnen uitvoeren in geval van nood.

Nooddouches: wanneer en hoe te gebruiken

Het correct gebruik van nooddouches is van het grootste belang om de veiligheid te waarborgen. Hier zijn de stappen voor het gebruik van een nooddouche:

 1. Herken het gevaar: Zodra een werknemer is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, moeten ze onmiddellijk naar de nooddouche gaan.
 2. Activeer de nooddouche: Trek de hendel of druk op de knop om de nooddouche te activeren.
 3. Stap in de douche: Zorg ervoor dat het hele lichaam wordt blootgesteld aan het stromende water. Houd de ogen open om ze effectief te spoelen.
 4. Spoel gedurende minstens 15 minuten: Het is belangrijk om gedurende ten minste 15 minuten te spoelen om ervoor te zorgen dat alle chemicaliën volledig zijn verwijderd.
 5. Verwijder besmette kleding: Indien mogelijk moeten besmette kledingstukken worden verwijderd terwijl de douche loopt.
 6. Zoek medische hulp: Na decontaminatie moet de persoon onmiddellijk medische hulp zoeken.

Het onderhoud van nooddouches

Nooddouches moeten regelmatig worden onderhouden om ervoor te zorgen dat ze altijd operationeel zijn. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het onderhoud:

 1. Regelmatige inspectie: Nooddouches moeten regelmatig worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat er geen verstoppingen of lekken zijn.
 2. Training: Werknemers moeten worden getraind in het juiste gebruik van nooddouches, zodat ze weten wat te doen in geval van een noodsituatie.
 3. Vorstbescherming: In koude klimaten moeten nooddouches worden beschermd tegen bevriezing om ervoor te zorgen dat ze te allen tijde bruikbaar zijn.
 4. Onderdelenvervanging: Versleten of beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.

Conclusie

Nooddouches zijn geen gewone voorzieningen op de werkplek; ze zijn een essentiële stap naar veiliger werken. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat nooddouches aanwezig zijn, goed worden onderhouden en dat werknemers getraind zijn in het juiste gebruik ervan. Het investeren in nooddouches is een verantwoordelijkheid die niet lichtvaardig mag worden genomen en draagt bij aan de veiligheid van werknemers en de reputatie van het bedrijf. Veiligheid op de werkplek is cruciaal, en nooddouches spelen een cruciale rol in het waarborgen daarvan. Ze bieden werknemers het vertrouwen en de gemoedsrust om hun werk te doen, wetende dat hun veiligheid een prioriteit is en dat er directe hulp beschikbaar is in geval van nood. Het is aan werkgevers om deze levensreddende voorzieningen beschikbaar te maken en te houden, wat niet alleen de veiligheid bevordert, maar ook een gezonde en sterke werkomgeving creëert.

Collecties